Welkom bij CSI Flanders!

Door
Bart Verhaeghe
welkom
CSI Flanders is een onderzoeksproject over de uitdagingen van middenveldorganisaties in Vlaanderen en hoe ze ermee omgaan. Het wil de uitdagingen voor het Vlaamse middenveld in kaart brengen, op zoek gaan naar vernieuwende praktijken van dienstverlening en politiek werk in het middenveld en samen met betrokken organisaties beoordelen of deze praktijken een antwoord bieden op de gestelde uitdagingen. Het onderzoek loopt tot eind 2019.

Doel van het project?

De bedoeling van het onderzoeksproject is het Vlaamse middenveld te ondersteunen in het sociaal innoveren op haar historische missies. CSI Flanders vertrekt vanuit de vaststelling dat middenveldorganisaties door maatschappelijke evoluties vooral uitgedaagd worden op hun dienstverlenende en politieke rol en dat dit leidt tot verandering en vernieuwing bij die organisaties. CSI Flanders wil deze evoluties identificeren, analyseren en samen met de stakeholders beoordelen. 

Hoe stimuleert CSI Flanders innovatie in het middenveld?

Het wetenschappelijk onderzoek staat niet op zich maar wordt permanent gevoed vanuit het veld en wil maximaal aansluiten op de noden en behoeften van dat veld. Daartoe wordt een leerplatform opgericht dat de dialoog over de onderzoeksvragen intern en extern wil stimuleren. Er komen toegankelijke overzichtsrapporten over specifieke uitdagingen en een overzichtsanalyse van de veranderende omgeving waarin Vlaamse middenveldorganisaties opereren. Innovatieve praktijken worden in case study rapporten gegoten, gebundeld en ontsloten. Via design workshops worden onderzoeksresultaten vertaald in concrete ontwerpen en worden aanbevelingen geformuleerd voor verbeterde beleids- en andere instrumenten.

Lees hier meer over de achtergrond en de bedoeling van het project.

Lees hier meer over de geplande valorisatie.

Bekijk hier welke organisaties het onderzoek mee begeleiden.

Ontdek hier wie de onderzoekers zijn.

Vond je dit artikel interessant? Schrijf je dan snel in op onze nieuwsbrief en ontvang de updates in je mailbox!
Category
*
*
*

Gerelateerde berichten