13. Bestuurlijke tradities onder druk? De verhouding tussen middenveld en overheid

Raf Pauly
spotlight
Deze paper formuleert een antwoord op twee onderzoeksvragen: (1) Herkennen we de invloed van vermarkting en Nieuw Publiek Management in de relatie tussen overheid en middenveld? (2) Verdringen NPM-achtige technieken en instrumenten het overlegmodel dat eigen is aan de corporatistische traditie?

De paper kan u hierboven downloaden.

Samenvattend

1    Vermarkting?
We stellen een zekere mate van vermarkting vast in het Vlaamse middenveld: een deel marktinkomsten, een aanzienlijk aandeel project- en contractfinanciering en een zekere mate van prestatiegerichte controles vanwege de Vlaamse overheid. We stellen in het algemeen een lage mate van competitie vast.


2     Combinatie van rollen in Vlaamse middenveldorganisaties?
Organisaties in het Vlaamse middenveld combineren voornamelijk een gemeenschapsvormende en dienstverlenende rol, zeker in de sectoren sociale economie en welzijn. De socioculturele sector combineert het meeste verschillende rollen.


3     Overlegmodel? 
Het overlegmodel is nog steeds aanwezig in het Vlaamse middenveld: de overheid wordt door een aanzienlijk deel van het middenveld gezien als een ‘partner’ en gemiddeld beschouwd vinden controles plaats met een zekere mate van overleg. Verder worden belangrijke strategische beslissingen genomen in overleg met de overheid.
 

Blijf op de hoogte

Category
*
*
*