14. De politieke rol van het Vlaams middenveld

Stijn Oosterlynck
spotlight
In deze paper behandelen we concreet de volgende vragen. Nemen Vlaamse middenveldorganisaties een politieke rol op? In welke mate doen ze dit? Doen ze dit meer of minder dan lokale middenveldorganisaties in Vlaanderen? Zijn hierin verschillen merkbaar tussen de verschillende middenveldsectoren? In welke mate speelt het thema waarrond ze werken een rol? Op welke manier vullen Vlaamse middenveldorganisaties deze rol in? Hoe is het opnemen van een politieke rol geëvolueerd over de voorbije tien jaar? Hangt het opnemen van een politieke rol samen met de bron van financiële middelen waarmee de organisatie werkt? En tot slot: werken middenveldorganisaties ook politiserend?

De paper kan u hierboven downloaden.

 

Samenvattend

1    Politieke rol van Vlaams middenveld eerder wel belangrijk
Vlaamse middenveldorganisaties vinden van zichzelf dat ze ‘eerder wel’ een politieke rol opnemen en dus maatschappelijke of politieke verandering nastreven. Ze nemen die rol gemiddeld gesproken wel minder sterk op dan de gemeenschapsvormende en dienstverlenende rol. 


2     Vooral sociaal-culturele organisaties en de welzijnssector zegt in te zetten op hun politieke rol
Sociaal-culturele organisaties zetten het sterkst in op het nastreven van politieke of maatschappelijke verandering. Ook de welzijnssector is hier meer dan gemiddeld mee bezig. De sociale economie zet er minder op in. Een derde van de sociale economie-organisaties zegt hier zelfs helemaal niet mee bezig te zijn.


3     Vlaamse middenveldorganisaties zetten meer dan lokale middenveld in op politieke rol 
Vlaamse middenveldorganisaties zetten vaker dan lokale organisaties in op het nastreven van politieke of maatschappelijke verandering. Iets minder dan een derde van de lokale organisaties zegt er zelf helemaal niet op in te zetten. Bij Vlaamse organisaties is dit minder dan een op zeven. Lokale sociaal-culturele organisaties zetten er minder op in dan Vlaamse sociaal-culturele organisaties. 


4     Belangenbehartiging staat centraal in de politieke rol van het Vlaamse middenveld
Het verdedigen van de belangen van de achterban staat centraal in de invulling van de politieke rol in Vlaamse middenveldorganisaties. Ook samenwerken met andere middenveldorganisaties, alternatieve praktijken ontwikkelen binnen de eigen organisatie  en invloed uitoefenen op overheden of bedrijven zijn  vaste onderdelen van het nastreven van maatschappelijke of politieke verandering. Een dialoog opzetten met burgers en ze sensibiliseren en mobiliseren komt in deze context minder algemeen voor.


5    Vlaamse middenveldorganisaties zeggen meer aan politiek te doen dan tien jaar geleden.
Ongeveer de helft van de Vlaamse middenveldorganisaties geeft zelf aan vandaag meer dan vroeger een politieke rol op te nemen.
 

Blijf op de hoogte

Category
*
*
*