15. Etnisch-culturele diversiteit in het Vlaamse middenveld

Fatima Laoukili
spotlight
In deze paper wordt eerst ingegaan op de mate waarin Vlaamse middenveldorganisaties diversiteit als een uitdaging zien. Daarna analyseren we hoe het gesteld is met de aanwezigheid van burgers met een niet-EU migratie-achtergrond in de verschillende geledingen van Vlaamse middenveldorganisaties. Tot slot bespreken we de redenen en factoren die organisaties zelf aanhalen om het al of niet aanwezig zijn van personen met een migratie-achtergrond in hun organisatie te verklaren.

De paper kan u hierboven downloaden.

 

Samenvattend

1    Een grote meerderheid van Vlaamse middenveldorganisaties ziet etnisch-culturele diversiteit als een uitdaging voor zichzelf
Bij ongeveer 70% van de Vlaamse middenveldorganisaties staat de groeiende etnisch-culturele diversiteit in de samenleving op de radar staat als een uitdaging voor de eigen organisaties. Organisaties die bezig zijn met gezondheid, ziekte en handicap en (in mindere mate) organisaties die gericht zijn op werk, beroep en economie zien diversiteit minder als een uitdaging voor de eigen organisatie.

2     Vlaamse middenveldorganisaties weerspiegelen de etnisch-culturele diversiteit in de samenleving niet goed
In Vlaanderen is ongeveer 11% van de burgers van niet-EU herkomst. Bij alle geledingen van Vlaamse middenveldorganisaties - van vrijwilligers over personeel tot de raad van bestuur (maar met uitzondering van de bereikte doelgroep) - is een meerderheid tot een (zeer) grote meerderheid van de organisaties geen afspiegeling van de etnisch-culturele diversiteit binnen de Vlaamse bevolking. Naarmate we dichter komen bij de beslissingsmacht in een organisatie, zien we een steeds kleiner wordend aandeel van mensen met een niet-EU migratieachtergrond. 

3     Vlaamse middenveldorganisaties hechten een zeker belang aan inzetten op diversiteit, maar verkiezen ‘zachte’ strategieën
Strategieën om in te zetten op diversiteit zijn voor Vlaamse middenveldorganisaties een beetje tot tamelijk belangrijk. Organisaties vinden over het algemeen eerder zachte strategieën zoals openheid, tolerantie en kennis wat betreft culturele verschillen belangrijk. Hardere strategieën zoals aandacht voor diversiteit bij het samenstellen van besluitvormingsorganen wordt over het algemeen minder belangrijk gevonden. 

4     Inzetten op diversiteit in Vlaamse middenveldorganisaties maakt een (matig) verschil
Het stimuleren van interculturele competenties en rekening houden met etnisch-culturele diversiteit in het vrijwilligers- en personeelsbeleid hangt samen met diversiteit in de organisatie. Bij aandacht voor etnisch-culturele diversiteit bij het taalgebruik in de organisatie is er slechts een zwak verband.

5    Vlaamse middenveldorganisaties stellen kloof vast in hun relatie met personen met migratieachtergrond 
Vlaamse middenveldorganisaties hebben over het algemeen geen uitgesproken ideeën over wat hun relatie met personen met een migratieachtergrond bepaalt, maar verwijzen het vaakst naar het niet kennen van de organisatie, een moeilijk te bereiken doelgroep en het gebrek aan mede-allochtonen in organisatie. Dit wijst erop dat Vlaamse middenveldorganisaties een moeilijk te overbruggen kloof ervaren tussen middenveldorganisaties en personen met een migratie-achtergrond. 
 

Blijf op de hoogte

Category
*
*
*