16. Wat drijft middenveldorganisaties om verdienactiviteiten op te zetten?

Ben Suykens
spotlight
Deze paper focust op deze vraag: in welke mate wordt nonprofit commercialisering – naast (a) middelenonzekerheid – gedreven door (b) veranderende normen en waarden, en (c) organisatiekenmerken?

De paper kan u hierboven downloaden.

 

Samenvattend

1    Financiële onzekerheid
Verdienactiviteiten worden in de eerste plaats opgezet om financiële onzekerheid te counteren.


2     Geen aanwijzingen voor ‘kopieergedrag’
Ondanks het feit dat “sociaal ondernemerschap” (vb. eigen inkomsten via verdienmodellen) in toenemende mate geprojecteerd wordt als de nieuwe norm voor dynamische middenveldorganisaties, vinden we geen aanwijzingen dat organisaties elkaar op dat vlak kopiëren, of dat ze meer “ondernemend” worden omdat het zo hoort voor hun organisatie of in hun sector. 


3     Druk vanuit de overheid? 
Druk vanuit de overheid beïnvloedt niet de mate waarin verdienactiviteiten opgezet worden, maar wel de manier waarop een middenveldorganisatie dit doet: overheidsdruk leidt tot een grotere aanwezigheid van verdienactiviteiten die een duidelijke inhoudelijke link hebben met de missie van de organisatie. 


4     Organisatiekenmerken spelen een rol
Ook organisatiekenmerken spelen een rol. Kleinere organisaties hebben minder mogelijkheden om verdienactiviteiten op te zetten. Daarnaast zien we dat middenveldorganisaties die sterk inzetten op ‘beleidsbeïnvloeding’ meer verdienactiviteiten opzetten die geen inhoudelijke link hebben met de missie (vb. verkoop gadgets). 


5    Geen gelijke kansen
Er bestaat dus een risico dat in financieel moeilijke tijden, waarin inkomsten van de overheid teruggeschroefd worden (of teruggeschroefd kunnen worden), voornamelijk kleine middenveldorganisaties die zich hoofdzakelijk toeleggen op beleidsbeïnvloeding onder druk komen te staan. Omdat ze een inherent zwakkere basis hebben om verdienactiviteiten op te zetten dan bijvoorbeeld grotere middenveldorganisaties die zich minder expliciet toeleggen op beleidsbeïnvloeding.
 

Blijf op de hoogte

Category
*
*
*