17. Vrijwilligers in Vlaamse middenveldorganisaties

Lode Vermeersch
spotlight
Deze paper belicht de volgende aspecten: in welke mate doen Vlaamse middenveldorganisaties beroep op vrijwilligers? Wat zijn de profielkenmerken (gender, leeftijd, …) van die vrijwilligers? Welke soorten vrijwilligerswerk is er vandaag in het Vlaamse middenveld? Wat typeert en motiveert vrijwilligerswerk?

De paper kan u hierboven downloaden.

 

Samenvattend

1    Onevenwicht in het vrijwilligersbestand
Op het vlak van gender en leeftijd vinden weinig middenveldorganisaties een goede balans in hun vrijwilligersbestand. Ook hebben middenveldorganisaties globaal genomen duidelijk moeite om personen met een migratie-achtergrond als vrijwilligers  te engageren.


2     Taakvrijwilligerschap primeert
Taakvrijwilligerschap – vrijwilligers die een duidelijk afgebakende taak op zich nemen gedurende een langere tijd – blijkt nog steeds de meest verspreide vorm van vrijwilligerswerk in het Vlaamse middenveld. Toch is ook meer “momentgebonden” vrijwilligerschap in sommige deelsectoren zeker niet te verwaarlozen.


3     Onkostenvergoeding is common practice
Het betalen van een onkostenvergoeding aan vrijwilligers is vandaag een courante praktijk in het middenveld. Zelden wordt meer betaald dan de onkosten die de vrijwilliger maakte.


4     Verschillende vrijwilligers, verschillende motieven
Vrijwilligerswerk in het Vlaamse middenveld kan niet verklaard worden vanuit één type motivator. Afhankelijk van de deelsector, organisatie en het type vrijwilligerswerk dat verwacht wordt, spelen bij de vrijwilligers andere motieven om zich belangeloos in te zetten.


5    21st century skills
Meer dan voorheen zoeken middenveldorganisaties bij hun vrijwilligers vooral 21st century skills: generieke sleutelcompetenties die niet domeinspecifiek zijn, maar eerder een flexibele, lerende en samenwerkende houding weerspiegelen.
 

Blijf op de hoogte

Category
*
*
*