De Commons: een analyse van arrangementen

Filip De Rynck
analyse
Downloads
commons294.26 KB
Filip De Rynck en Raf Pauly werken binnen CSI Flanders rond de verhouding tussen middenveldorganisaties en overheden. Voor Oikos schreven ze samen met Evelien Depauw een bijdrage over de verhouding tussen burgercollectieven (of commons) en de overheid. De bijdrage is gebaseerd op verkennend onderzoek bij deze collectieven door masterstudenten van de opleiding bestuurskunde (UGent) en omvat ook reflecties en uitdagende vragen op basis van de bevindingen.

Dit artikel verscheen in Oikos Tijdschrift (www.oikos.be).

De Rynck, F., De Pauw, E., & Pauly, R. (2016). De commons: zelfregulerend of afhankelijk? Een analyse van arrangementen. Oikos, (1), 20–34

Benieuwd naar andere artikels? Vraag dan een gratis proefnummer aan via http://oikos.be/tijdschrift/proefnummer

Kort uittreksel uit conclusies van deze bijdrage:

Onze analyse, hoe verkennend ze ook was, maakt duidelijk dat het klassieke beeld van
‘de’ rol van ‘de’ overheid inderdaad niet geschikt is om de complexiteit van verscheiden
rollen van een gelaagd georganiseerde overheid, verweven in deze arrangementen,
goed te vatten. Als er al een algemene conclusie mogelijk is, dan is het eerder (1) dat
de regulerende overheid en de faciliterende overheid elkaar in de weg kunnen zitten;
(2) dat de overheid in haar indirecte rol als ondersteuner van het middenveld, belangrijke
innovatie mogelijk maakt, ook al staat dat dan vrij los van het formele beleid; (3)
dat de overheid op dit moment wel volgt en eventueel faciliteert via de frontlijnpolitici
en de frontlijnambtenaren, maar dat er zeker geen sprake is van een proactief beleid
dat burgerinitiatieven meer ruimte zou geven of expliciet mikt op een vermenigvuldiging
van deze initiatieven. Daarvoor zijn deze initiatieven wellicht nog te marginaal.

Blijf op de hoogte

Category
*
*
*