Hart boven Hard op een kruispunt

Bart Verhaeghe
kruispunt
Downloads
Onderzoekers binnen CSI Flanders schreven op vraag van het tijdschrift Samenleving en Politiek een analyse over Hart boven Hard vanuit enkele uitdagingen die zich rond politisering, maatschappelijke breuklijnen en etnisch-culturele diversiteit stellen.

Hart Boven Hard nam in september 2014 een vliegende start en ontpopte zich al gauw tot de motor voor een hernieuwde politisering van het middenveld. De beweging bestaat ondertussen meer dan twee en half jaar. Op 7 mei staat een volgende Grote Parade gepland. Vandaag staat Hart boven Hard echter op een kruispunt en krijgt de beweging met interne spanningsvelden te maken, die het zal moeten overwinnen om een gamechanger te zijn.

Uittreksel uit artikel:

Hart boven Hard maakt zoals elke burgerbeweging een cyclisch patroon mee. Na het initiële enthousiasme, de euforie van de begindagen en de welwillende media-aandacht dreigen te hooggespannen verwachtingen de normale interne
spanningen die binnen dergelijke burgerbewegingen bestaan te vergroten en de draagkracht van de betrokken individuen en organisaties te overstijgen. Hart boven Hard is erin geslaagd een dynamiek van politisering in het middenveld op gang te brengen en rond verschillende aspecten van een alternatief maatschappelijk
project een dialoog- en experimenteerruimte te creëren. Of dit tot een duurzame hergroepering van middenveldorganisaties rond een breed gedragen alternatieve maatschappijvisie leidt, zal de
toekomst moeten uitwijzen. Een belangrijke uitdaging daarbij is om niet alleen rond sociaaleconomische
solidariteit en gelijkheid te politiseren, maar dit te kunnen verbinden met een geloofwaardig alternatief maatschappelijk
project rond diversiteit, veiligheid en democratisch leiderschap dat ook voorbij de links-kosmopolitische
achterban wervend is en de verzuchtingen en ambities van burgers met een migratieachtergrond ernstig neemt.
 
(dit artikel verscheen in het tijdschrift Samenleving en Politiek - april 2017: http://www.stichtinggerritkreveld.be/)

Blijf op de hoogte

Category
*
*
*