11. Hybridisering richting markt: empirische verkenning

Ben Suykens
spotlight
In deze paper wordt nagegaan in welke mate en in welke vorm er sprake is van hybridisering richting de markt bij middenveldorganisaties in Vlaanderen. De paper is gebaseerd op een ruime en diepgaande bevraging bij een kleine 500 middenveldorganisaties.

De paper kan u hierboven downloaden.

Samenvattend

1    Bedrijfsmatige praktijken
Bedrijfsmatige praktijken (vb. commerciële inkomsten, prestatiemeting) zijn eerder zwak tot matig aanwezig bij de onderzochte middenveldorganisaties. Ten opzichte van tien jaar geleden lijken deze praktijken wel toe te nemen.


2     Beperkte samenhang tussen drie verschijningsvormen van hybridisering
We onderscheiden drie verschijningsvormen van ‘hybridisering richting de markt’, namelijk commercialisering (verdienmodellen), corporatisering (bestuurders uit bedrijfsleven) en managerialisering (prestatiemeting, management tools). We stellen slechts een beperkte samenhang vast tussen deze drie verschijningsvormen. Waar het bewust aantrekken van bestuurders omwille van hun expertise in het bedrijfsleven hand in hand lijkt te gaan met meer gebruik van management tools en prestatiemetingen, lijkt het opzetten van verdienactiviteiten eerder op zichzelf te staan.


3     De eigenheid van het Vlaamse middenveld staat niet al te zeer onder druk
Bovenstaande bevindingen suggereren dat de aanname dat ‘hybridisering richting de markt een monolithische, externe bedreiging vormt voor de eigenheid van het middenveld’ eigenlijk wel te nuanceren valt voor de Vlaamse context. 
 

Blijf op de hoogte

Category
*
*
*