12. Personeel in Vlaamse middenveldorganisaties

Lise Szekér
spotlight
Deze paper focust op deze centrale vragen: Hoeveel werknemers werken er in het Vlaamse middenveld? Werken de organisaties met een ploeg van vaste werknemers, of zetten ze ook in op flexibelere tewerkstellingsvormen? Is er nood aan nieuwe of andere competenties bij werknemers in het middenveld? Wat zijn belangrijke functies of jobs in deze organisaties? En zien we hierin een verandering ten opzichte van 10 jaar geleden? We proberen aan de hand van bevindingen uit de organisatiebevraging van CSI Flanders wat duidelijkheid te scheppen over personeel en jobs in Vlaamse middenveldorganisaties.

De paper kan u hierboven downloaden.

Samenvattend

1    Kleine groep personeelsleden
De meerderheid van de Vlaamse middenveldorganisaties werkt met een beperkt aantal personeelsleden: meer dan de helft van deze organisaties heeft minder dan 15 medewerkers. Uitzonderingen zijn weliswaar de sociale economie en welzijnsinstellingen, waarvan de helft van de organisaties meer dan 65 medewerkers heeft.


2     Beperkte inzet van flexibele werknemers
Er wordt weinig gebruik gemaakt van flexibel inzetbare werknemers, zoals jobstudenten, uitzendkrachten en stagiairs. In grotere organisaties (d.w.z. organisaties met veel werknemers en/of veel vrijwilligers) komt dit vaker voor dan in kleinere organisaties.


3     Vooral middenveldprofessionals, administratieve medewerkers en leidinggevenden
De belangrijkste jobs binnen Vlaamse middenveldorganisaties zijn enerzijds een gevarieerde groep aan middenveldprofessionals, in allerhande functies zoals opvoeders, educatief medewerkers, beleidsmedewerkers, etc. Anderzijds maken administratieve medewerkers en leidinggevenden of medewerkers in een coördinerende functie een belangrijk deel uit van deze organisaties.


4     Toename van backoffice functies en administratieve functies
Ten opzichte van 10 jaar geleden zien Vlaamse middenveldorganisaties vooral een toename in backoffice functies (voornamelijk communicatiemedewerkers en IT- medewerkers) en administratieve medewerkers binnen hun organisatie. Binnen de welzijnssector wordt ook een sterke toename van de begeleiders en opvoeders gezien.


5    Nood aan sectorspecifieke en generalistische competenties
Vlaamse middenveldorganisaties ervaren een toegenomen nood aan zowel job- of sectorspecifieke competenties (zoals jobspecifieke expertise, flexibiliteit en samenwerken) als aan meer generalistische competenties (namelijk ICT-vaardigheden en management expertise).

Blijf op de hoogte

Category
*
*
*