Academische papers

Dit zijn (vaak) Engelstalige papers met een academische relevantie. De papers zijn niet meteen gericht op het grote publiek. Ze dienen als theoretisch kader voor probleemstellingen en/of lichten gedetailleerd de methodologische aanpak van het onderzoek toe. Soms zijn ze input voor conferenties. Sommige worden - na reviews - gepubliceerd in wetenschappelijke tijdschriften.

Categorieën:

Door
Bram Verschuere
Deze positiepaper belicht de organisaties die zich in de rafelranden van het middenveld bevinden. Deze organisaties, die we benoemen als hybride, vertonen karakteristieken uit verschillende maatschappelijke domeinen zoals bv. markt en middenveld. Wat is hybriditeit? Wat zijn de oorzaken ervan en wat zijn de organisatorische effecten ervan?
Door
Lise Szekér
Deze position paper probeert op basis van internationale academische literatuur een beeld te schetsen van de mogelijke invloed van de veranderende maatschappij en wijzigende overheidssturing op de beroepskracht in het middenveld, diens job en arbeidskwaliteit, takenpakket en benodigde vaardigheden. Daarnaast bekijkt deze paper of innovatieve vormen van arbeidsorganisatie en personeelsbeleid handvaten kunnen bieden om deze uitdagingen om te gaan en te vertalen in een strategisch voordeel.

Blijf op de hoogte

Category
*
*
*