Methodologie bevraging lokale middenveldorganisaties

Guy Van Gyes
Methodologie lokaal
Deze nota vat de voornaamste methodologische kenmerken samen van de bevraging die werd gehouden bij lokale middenveldorganisaties in 14 Vlaamse steden en gemeenten. De focus lag op de rollen die deze organisaties opnemen. Verder werd gekeken naar hun relatie met de lokale overheid, hun vrijwilligersgroep en hun praktijken rond diversiteit.

De resultaten schetsen geen representatief beeld van het lokale middenveld in Vlaanderen. Daar is de steekproeftrekking (14 gemeenten) en respons, zeker voor een aantal specifieke organisaties, te beperkt. Het enquêtemateriaal schetst wel een eerste breedbeeld van dit middenveld in 14 Vlaamse gemeenten en steden, die de nodige sociaal-economische diversiteit omvatten. De enquête werd hiervoor voorafgegaan door een intensieve en uitgebreide mappingfase, die het lokale middenveld in deze 14 gemeenten in kaart bracht, classificeerde en van contactgegevens voorzag.

U kan deze nota hier bovenaan downloaden
 

Blijf op de hoogte

Category
*
*
*