Nonprofit organizations in between the nonprofit and market spheres: shifting goals, governance and management?

Ben Suykens
Research paper
Over de impact van het 'New Public Management' op het organisatorisch functioneren van middenveldorganisaties is al veel gezegd en geschreven, maar systematische kennis ontbreekt. Deze academische paper vertrekt daarom van 49 onderzoeksartikels. De focus ligt op het herdefiniëren van de missie en herbekijken van de inkomsten van middenveldorganisaties, op veranderende relaties met overheden en veranderende managementpraktijken. Het lijkt erop dat het imiteren van het bedrijfsleven vooral voor de externe perceptie van middenveldorganisaties een goede zaak kan zijn.

Deze paper werd aanvaard voor publicatie in "Nonprofit Management and Leadership" en is beschikbaar op https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/nml.21347

U kan de paper hierboven ook downloaden.

 


 

Blijf op de hoogte

Category
*
*
*