Tegen het primaat van de politiek moet het middenveld het primaat van het politieke opeisen

Stijn Oosterlynck
Opinie
In dit interview dat verscheen in het maartnummer van SAMPOL gaat Stijn Oosterlynck, coördinator van CSI Flanders, onder andere in op de vraag of ons land zonder middenveld kan bestuurd worden.

"Onze samenleving zal nooit een harmonieus geheel zijn. We zullen het nooit eens zijn over hoe we die moeten organiseren, over het politieke. Tegen het primaat van de politiek moet het middenveld het primaat van het politieke opeisen. Het moet zich lostrekken uit zijn verwevenheid met partijen en staatsstructuren. Het moet het voortouw nemen in het debat over hoe de samenleving eruit moet zien."

Blijf op de hoogte

Category
*
*
*