Valorisatie

CSI Flanders is niet zomaar een puur academisch onderzoeksproject. Het is erkend als strategisch basisonderzoek, wat gekenmerkt wordt door een sterke interactie tussen de academische wereld en de samenleving, i.c. het middenveld, lokale overheden en de Vlaamse overheid.

Centraal in de valorisatiestrategie staat de Begeleidingscommissie. Dit is een groep van een 40-tal middenveldorganisaties, lokale overheden en vertegenwoordigers van de Vlaamse overheid die tweemaal per jaar samenkomen. Deze commissie fungeert als klankbord voor de wetenschappelijke output, maar ook als inhoudelijk discussieplatform. Op die manier stuurt ze mee het verloop van het project. De betrokken organisaties zijn ook allemaal goed geplaatst om de reflectie en discussie over onderzoeksresultaten te verbreden naar anderen of naar een hele sector. Zo ontstaan innovaties in denken en doen.

Daarnaast is er een Leerplatform, de verzamelterm voor verschillende soorten activiteiten waarbij op basis van tussentijdse resultaten de discussie gevoerd en gevoed wordt. In de regel staan deze activiteiten open voor iedereen. Sommige activiteiten zullen zich specifieker tot een bepaalde doelgroep richten en/of zich richten op visibiliteit of media-aandacht voor bevindingen uit het onderzoek.

Naast de activiteiten in het kader van het Leerplatform zijn er diverse valorisatieproducten gepland. Die zijn er allemaal op gericht om de resultaten van het academisch onderzoek herkenbaar en hanteerbaar te maken voor middenveldorganisaties, lokale overheden en de Vlaamse overheid en moeten innovaties stimuleren. De website en nieuwsbrief houden alle geïnteresseerden betrokken bij het onderzoek. Er zijn kernachtige, goed leesbare papers gepland over de uitdagingen van het middenveld ('spotlight papers'). Er komt een mapping van omgevingsanalyse en van de uitdagingen van het middenveld in Vlaanderen en ook een vulgariserend boek behoort tot de ambities. De valorisatiestrategie zal zich ook expliciet richten op maatschappelijk-politieke actualiteiten, zoals de lokale verkiezingen in 2018 en de Vlaamse, federale en Europese verkiezingen in 2019. Naar aanleiding van de casestudies zullen ook workshops georganiseerd worden waarbij betrokken organisaties de cases verder analyseren. Tegen het einde van het onderzoek worden er uit deze analyses bruikbare instrumenten zoals bepaalde richtlijnen of sjablonen gepuurd die innovaties moeten stimuleren en faciliteren.

 

valorisatieplan

valorisatieplan2

valorisatieplan3

Dit onderzoek is dus fundamenteel opgevat als tweerichtingsverkeer. Daarom ook een oproep: zijn er in uw organisatie/sector ingrijpende discussies bezig, kent u vernieuwende cases of hebt u suggesties voor onderzoeksvragen, neem dan contact op met Bart Verhaeghe. Dan bekijken we samen wat we voor elkaar kunnen betekenen. 

Blijf op de hoogte

Category
*
*
*