Onderzoekers

Hoofdpromotor
Prof. Dr. Stijn Oosterlynck is stadssocioloog en coördinator van het onderzoekscentrum Oases aan de Universiteit Antwerpen. Zijn onderzoeksdomeinen zijn velerlei, maar houden altijd verband…
Wetenschappelijk coördinator
Lode Vermeersch is doctor in de pedagogische wetenschappen en heeft een diploma culturele studies. Hij is sinds 2007 als onderzoeksexpert verbonden aan het HIVA-KULeuven. Centraal in zijn…
Interne werking en beheer van middenveldorganisaties
Bram Verschuere is doctor in de Sociale Wetenschappen. Hij is als hoofddocent verbonden aan de faculteit Economie en Bedrijfskunde van de Universiteit Gent. Hij doceert daar onder andere…
Verhouding middenveld en overheid (lokaal+Vlaams)
Filip De Rynck (°1956) is hoogleraar bestuurskunde aan de UGent. Hij werkte, vooraleer zijn doctoraat af te werken (1995), aan de KULeuven, in verschillende functies in de socio – culturele…
Interne werking en beheer van middenveldorganisaties
Ben Suykens is als doctoraatsbursaal verbonden aan de faculteit Economie en Bedrijfskunde van de Universiteit Gent. In het kader van het 'CSI Flanders project' spitst zijn onderzoek…
Verhouding middenveld en overheid (lokaal+Vlaams)
Raf Pauly is doctoraatsstudent aan het departement Publieke Governance, Management en Financieën aan Universiteit Gent. Voor CSI Flanders onderzoekt hij onder supervisie van prof. Filip de…
Impact op personeel en vrijwilligers in middenveldorganisaties
Lise Szekér is onderzoeker bij HIVA-KULeuven bij de onderzoeksgroep Arbeid en Organisatie. Voor CSI Flanders onderzoekt zij de impact van veranderende uitdagingen voor middenveldorganisaties…
Verhouding middenveld en burger
Fatima Laoukili is doctoraatsstudente aan de faculteit Sociologie van de Universiteit Antwerpen. Binnen CSI Flanders focust zij zich op de relatie tussen burger en middenveld, met de nadruk…
Verhouding middenveld - burger
Pieter Cools is docent in de Master Sociaal Werk en post-doctoraal onderzoeker voor het Centre for Research on Ecological and Social Change (CRESC, voormalig OASeS) aan de Universiteit…
Verhouding middenveld - markt
Björn Carré is als doctoraatsbursaal verbonden aan de vakgroep Bestuurskunde en Publiek Management van de Universiteit Gent. In het kader van CSI Flanders zal hij een aantal casestudies…
Verhouding middenveld en overheid
Tess Hitchins is als doctoraatsbursaal verbonden aan het departement Publieke Governance, Management en Financieën van Universiteit Gent. Voor CSI Flanders onderzoekt zij onder supervisie van…
Valorisatiecoördinator
Bart waakt er over dat het onderzoek voldoende toegespitst is op de uitdagingen waarmee middenveld en beleid worden geconfronteerd en dat de afgeleverde producten toegankelijk en bruikbaar…