Onze dossiers

Hier worden nieuwsberichten, artikels, publicaties en activiteiten gebundeld in overzichtelijke dossiers. Die zullen gaandeweg online geplaatst worden.

slotconferentie

Hier vind je alles gebundeld wat op de slotconferentie op 4 februari 2020 aan bod kwam.

Personeel en vrijwilligers

In middenveldorganisaties in Vlaanderen spelen vrijwilligers de hoofdrol, geruggensteund door een relatief beperkt aantal professionals. Zowel deze professionals als de vrijwilligers ervaren…

politieke rol

In welke mate en op welke manier spelen middenveldorganisaties in Vlaanderen een 'politieke rol'? En wat verstaat men daaronder? Zijn er verschillen tussen middenveldsectoren? Op…

overheid en middenveld

"Het middenveld" en "de overheid" bestaan niet. Wel zijn er allerlei verbanden en relaties tussen middenveldorganisaties, overheidsadministraties en…

vlaamse middenveld

In het kader van CSI Flanders werd een grootscheepse bevraging georganiseerd van middenveldorganisaties die op Vlaams niveau actief zijn. Dit dossier bundelt alle analyses en publicaties die…

diversiteit

Hoe is het gesteld met de etnisch-culturele diversiteit in het middenveld in Vlaanderen. Hier vindt u alle onderzoeksresultaten en publicaties over dit thema op een rijtje

vermarkting

Vermarkting: what's in a name? Hier vindt u alle onderzoeksresultaten en publicaties over dit thema.

Lokaal middenveld

Hier vindt u alle resultaten van het onderzoek naar het lokaal middenveld in Vlaanderen.