Wat en waarom?

CSI Flanders: What's in a name?

CSI Flanders wil de uitdagingen voor het Vlaamse middenveld in kaart brengen, op zoek gaan naar vernieuwende praktijken van dienstverlening en politiek werk in het middenveld en beoordelen of deze praktijken een antwoord bieden op de gestelde uitdagingen.

Het idee voor dit onderzoeksopzet ontstond tijdens een twee dagen durende discussie tussen vertegenwoordigers van het middenveld en onderzoekers in het kader van de Werktank Middenveld. De Werktank werd georganiseerd door ‘de Verenigde Verenigingen’ in augustus 2013. Daar werd vastgesteld dat organisaties in het middenveld zich meer dan vroeger bevraagd weten op hun maatschappelijke relevantie.

Organisaties in het middenveld worden geconfronteerd met een overheid die hen minder autonomie laat en meer als een instrument voor de uitvoering van beleid ziet. Langs de andere kant gaan burgers zich minder snel op lange termijn engageren en stellen ze zich meer als consument, eerder dan als loyale achterban op. Ook duiken nieuwe spelers op, onder meer vanuit de markt. Deze evoluties dagen het middenveld vooral uit op haar dienstverlenende en politieke rol. Ze leiden tot verandering en vernieuwing in het Vlaamse middenveld. CSI Flanders wil deze veranderende omgeving in kaart brengen en vernieuwende praktijken en modellen van dienstverlening en politiek werk identificeren, analyseren en beoordelen.

De bedoeling is om het Vlaamse middenveld te ondersteunen in het sociaal innoveren op haar historische missies, zowel vanuit een beter begrip van de veranderende omgeving waarin middenveldorganisaties opereren als vanuit vernieuwende praktijken en modellen van dienstverlening en politiek werk. CSI Flanders wil dit realiseren door onder andere:

  1. het opzetten van een leerplatform dat de dialoog binnen het middenveld en tussen het middenveld en het beleid stimuleert. Dit leerplatform wordt de drager van de activiteiten met overheden en middenveldorganisaties. Concreet zal het leerplatform regelmatig bijeenkomsten organiseren waarbij op basis van onderzoeksresultaten uit het CSI Flanders project of een insteek van externe onderzoekers uit het netwerk van de CSI Flanders partners de dialoog vorm gegeven wordt. Het leerplatform kan ook excursies organiseren naar innovatieve middenveldorganisaties of praktijken in binnen- en buitenland.
  2. relevante inzichten uit de (internationale) wetenschappelijke literatuur rond nieuwe ontwikkelingen in het middenveld en de omgeving waarin ze opereert te ontsluiten via toegankelijke overzichtsrapporten.
  3. een overzichtsanalyse van de veranderende omgeving waarin Vlaamse middenveldorganisaties in diverse sectoren en op lokaal en regionaal vlak opereren en hun interne dynamiek. Deze analyse is gebaseerd op een brede bevraging, op case studies en op literatuurstudie.
  4. een reeks case study rapporten over innovatieve praktijken in sociale dienstverlening en politiek werk, met telkens ook een analyse van het potentieel en de mogelijkheden voor transfer naar andere organisaties en contexten. De case study rapporten worden opgenomen in een databank. In de databank ligt de nadruk niet zozeer op individuele cases maar op een aantal transversale thema’s (zoals bijvoorbeeld hoe omgaan met nieuwe vrijwilliger, autonomie ten aanzien van financiers en politiserend werken). De databank dient ter inspiratie van middenveldorganisaties die willen innoveren in dienstverlening en/of politiek werk.
  5. aanbevelingen voor een verbetering van de beleids- en andere instrumenten waarmee de relaties tussen overheden en middenveld en tussen middenveld en burgers beheerd worden. Die aanbevelingen zullen gebaseerd zijn op design workshops, waarbij onderzoeksresultaten vertaald worden in concrete ontwerpen (bv. convenant).

Het onderzoek loopt vanaf 2016 tot eind december 2019.

Blijf op de hoogte

Category
*
*
*