Het middenveld in Vlaanderen: en avant marche! (4 februari 2020)

Door
Bart Verhaeghe
Move forward
Na vier jaar intensief onderzoek, debat en overleg over de uitdagingen voor middenveldorganisaties en innovatieve antwoorden erop, ging CSI Flanders op 4 februari 2020 in Gent met u in gesprek over de belangrijkste resultaten van het onderzoek. Deze slotconferentie gaf een inkijk in het volledige onderzoek, bracht inspiratie vanuit onderzoek naar concrete cases van vernieuwing in het middenveld, voedde het debat over actuele uitdagingen voor middenveldorganisaties en formuleerde een agenda voor de toekomst.

Hieronder vindt u het programma. Inschrijven voor deze conferentie is niet meer mogelijk. 

Alles wat op de conferentie aan bod kwam, vindt u hier.

 


Programma

9u30 – Verwelkoming/inleiding

10u30 – 12u00: parallelsessies

In deze parallelsessies worden de kernpunten gepresenteerd en wordt er in gesprek gegaan op basis van onderzoeksresultaten, hypotheses of bijkomende vragen. Elke deelnemer kan maximaal 2 sessies volgen (één in de voormiddag en één in de namiddag). Let wel, enkele sessies worden slechts één keer georganiseerd.

 

1. Mag het middenveld aan politiek doen? (éénmalige sessie)

Wat is die veelbesproken ‘politieke’ rol van het middenveld? Welke nieuwsoortige invullingen ervan vonden we in survey en cases? Welke voorwaarden zijn nodig om die nieuwe invullingen te doen slagen en zijn ze herkenbaar en overdraagbaar in andere sectoren en contexten? In deze sessie is er ruim tijd voor discussie met het publiek.

2. Vermarkting van middenveldorganisaties: een slecht idee, of toch niet helemaal?

Is vermarkting van middenveldorganisaties een probleem? Of liggen er ook kansen? Op welk vlak en in welke mate? Ondergraaft vermarkting de legitimiteit van het middenveld, of net niet? In deze sessie zoomen we in op mogelijke negatieve en positieve effecten van vermarkting, en ook op hoe middenveldorganisaties kunnen omgaan met een aantal uitdagingen die de vermarktingscontext met zich mee brengt. 

3. Relatie tussen lokale middenveldorganisaties en lokale besturen

Hoe krijgen relaties tussen de lokale overheid en (nieuwe vormen van) middenveld vorm en hoe ontwikkelen ze zich? Wie speelt welke rol? Wat wringt en wat werkt? In deze sessie wordt vertrokken van de resultaten van casestudies in de wereld van de energiecoöperatieven en opvang van vluchtelingen en hun relatie met lokale overheden. De aanwezigen worden maximaal betrokken in de discussie over de dynamieken en de aard van de relaties tussen overheid en middenveld.

4. Kleine middenveldorganisaties: gelden daar andere principes voor personeelsbeleid?

Hoe kunnen we personeelsbeleid vormgeven in (kleine) middenveldorganisaties? Waarin is dit personeelsbeleid anders dan profit organisaties of grote organisaties? Waarop moeten we de nadruk leggen? Zijn er best practices of quick wins die we kunnen implementeren? In deze sessie stellen we kort enkele resultaten voor uit de cases en de werknemersbevraging. Naargelang de interesse van de deelnemers zoomen we vervolgens in op enkele bevindingen en gaan we hierover uitgebreid in discussie. 

5. Vraagt nieuw vrijwilligerswerk ook ander vrijwilligersmanagement?


De vrijwilliger vandaag is mondiger, weet wat hij wil, uit specifieke verwachtingen naar de organisatie(s) waarvoor hij “vrijwilligt”, is niet alleen offline maar ook online actief, denkt meer in ‘episodes’ dan in levenslang vrijwilligerswerk. Vraagt dit een nieuw soort vrijwilligersmanagement van de middenveldorganisaties? En zo ja, wat houdt dit nieuw soort vrijwilligersmanagement precies in? In deze sessie gaan we na welke innovaties zich aandienen in het managen van vrijwilligers. We delen vaststellingen uit het CSI-onderzoek maar gaan vooral in debat met de organisaties zelf. 

 

12u15 – 13u15: lunch

 

13u30 – 15u00: parallelsessies

1. Vermarkting van middenveldorganisaties: een slecht idee, of toch niet helemaal?

Cf. hierboven.

2. Ze komen niet… Hoe gaat het Vlaamse middenveld om met nieuwe Vlamingen? (éénmalige sessie)

Etnisch-culturele diversiteit in het middenveld zorgt al geruime tijd voor discussie. In deze sessie worden de bevindingen van diepgaand onderzoek van een aantal vernieuwende initiatieven rond diversiteit in de sector van het jeugdwerk en van de strategie van vrouwenvereniging Femma om de organisatie meer divers te maken, toegelicht en bediscussieerd. Ook het onderzochte middenveldengagement van jongeren met migratie-achtergrond komt aan bod. Onder welke omstandigheden zijn de innovaties succesvol en hoe herkenbaar zijn ze? In deze sessie is er ruim tijd voor discussie met het publiek.  

3. Relatie tussen lokale middenveldorganisaties en lokale besturen

Cf. hierboven.

4. De stad als laboratorium voor een vernieuwd middenveld? (Molenbeek/Borgerhout) (éénmalige sessie)

Na een korte schets over de verschillende dynamieken in stad en ‘platteland’ zoomt deze sessie in op de casestudies van het middenveld in Molenbeek en Borgerhout. Deze grootstedelijke wijken zijn al decennia onderhevig aan grote sociaal-demografische veranderingen, wat uiteraard een grote impact heeft op het lokale verenigingsleven. Die wijken worden daarom ook vaak gezien als laboratoria voor vernieuwing, maar zijn ze dit ook echt? En welke rol spelen lokale besturen in de ondersteuning en vernieuwing van het lokale middenveld? Vertegenwoordigers van enkele andere steden bevragen de bevindingen, gevolgd door een discussie met de aanwezigen.

5. Kleine, fluïde middenveldorganisaties: gelden daar andere principes voor personeelsbeleid?

Cf. hierboven.

6. Vraagt nieuw vrijwilligerswerk ook ander vrijwilligersmanagement?

Cf. hierboven.

 

15u00 – 15u20: pauze
 

15u20 – 16u45: het ‘middenveld’: een agenda voor de toekomst?

CSI Flanders onderzocht innovaties in het middenveld in Vlaanderen in de breedte en in de diepte. Uitdagingen kregen een breder perspectief, werden genuanceerd of net op scherp gesteld. Worstelingen in middenveldorganisaties werden in alle openheid besproken. De impact van evoluerende beleidscontexten werd duidelijker. Innovaties zijn zelden wereldschokkend maar vaker subtiel en onder de radar. Heel wat organisaties in het middenveld evolueren permanent, door een subtiel samenspel van beleidscontext, signalen van een achterban en interne dynamieken. Maar één ding is zeker: business as usual is niet langer een optie. De onderzoekers formuleren een agenda voor de toekomst.


16u45 – 18u: receptie

 

Tijdens de conferentie kan u voorintekenen op het boek dat later in 2020 verschijnt als neerslag van het CSI Flanders onderzoek.


Praktisch

De slotconferentie vindt plaats op dinsdag 4 februari 2020 op de campus Tweekerken van de UGent in Gent. (met de auto kan u parkeren in de parking op het Sint-Pietersplein, vlak naast de campus. Met de trein stapt u af in Gent-Sint-Pieters. Ofwel wandelt u 15' tot aan de campus ofwel neemt u aan de voorkant van het station tram 1 tot aan de halte 'verloren kost'. Daar wandelt u de Sint-Kwintensberg omhoog. Komt u met de fiets, dan vindt u de aanduiding van de fietsenstallingen op het grondplan van de campus dat u bovenaan deze pagina kan downloaden.  

De conferentie is gratis maar inschrijven is verplicht. Duid daarbij ook de sessies van uw keuze aan. We pogen ervoor te zorgen dat iedereen de gekozen sessies kan volgen, maar volledig garanderen kunnen we dit niet omdat dit ook afhankelijk is van de capaciteit van de verschillende zalen. In aanloop naar de conferentie krijgt u een inschrijvingsbevestiging met nog eens het programma.

Bij uw inschrijving kan u ook aangeven of u wenst in te tekenen op het boek dat rond de zomer 2020 verschijnt. Het boek omvat een vlot leesbare neerslag van de belangrijkste bevindingen uit het onderzoek. Als u intekent, geeft u ook uw postadres op.

Blijf op de hoogte

Category
*
*
*

Recente activiteiten

27/09/2019
vrijwilligers
Op 20 september vond bij het HIVA een studievoormiddag plaats over vrijwilligers- en personeelsbeleid van middenveldorganisaties. De presentaties zijn nu beschikbaar en kan u…
28/06/2019
Personeel en vrijwilligersbeleid
Het onderzoeksproject CSI Flanders brengt de uitdagingen voor Vlaamse middenveldorganisaties in kaart en onderzoekt hoe ze ermee omgaan. Ook het vrijwilligers- en personeelsbeleid…