Overzicht publicaties

Bart Verhaeghe
Overzicht
Downloads
CSI Flanders leverde heel wat publicaties op. We gieten ze hier in een overzicht.

Hierboven kan je dit overzicht downloaden als pdf.

 

Overzicht publicaties

Casestudierapporten

In 2019 werden een aantal casestudies uitgevoerd, waarbij op organisatieniveau, sectorniveau en territoriaal niveau de aard en mate van -één of meerdere aspecten van- innovatie van dichtbij onderzocht werd. Op www.middenveldinnovatie.be/publicaties zijn deze rapporten te downloaden. Van elk rapport vind je er ook een beknopte samenvatting, inclusief een innovatiematrix.

 • Vrouwenvereniging in beweging. Hoe Femma vernieuwt (Ruud Wouters en Stijn Oosterlynck)
 • Op zoek naar innovatieve strategieën om legitiem te blijven in een context van hybridisering richting de markt. Casestudy binnen de sociaal-culturele sector (Björn Carré, Ben Suykens, Bram Verschuere en Filip De Rynck)
 • Op zoek naar innovatieve strategieën om legitiem te blijven in een context van hybridisering richting de markt. Casestudy binnen de sector sociale economie (Björn Carré, Ben Suykens, Bram Verschuere en Filip De Rynck)
 • Op zoek naar innovatieve strategieën om legitiem te blijven in een context van hybridisering richting de markt. Casestudy binnen de welzijnssector (Björn Carré, Ben Suykens, Bram Verschuere en Filip De Rynck)
 • Energiecoöperaties en lokale besturen in Vlaanderen (Tess Hitchins, Raf Pauly, Filip De Rynck en Bram Verschuere)
 • Wie speelt er mee? Vier casestudies over etnisch-culturele diversiteit in/en het jeugdwerk: Nakama, Urban Woorden, ROJM en Jeugdopbouwwerk Mortsel (Pieter Cools, Ruud Wouters en Stijn Oosterlynck)
 • Hoe middenveldorganisaties hun vrijwilligers managen: een casestudy onderzoek (Lode Vermeersch, Lise Szekér, Ine Smits en Miet Lamberts)
 • Personeelsbeleid in flexibele middenveldorganisaties (Lode Vermeersch, Lise Szekér, Ine Smits en Miet Lamberts)
 • Molenbeek (on)besproken: dynamiek van het verenigingsleven in een achtergestelde en gestigmatiseerde buurt (Thomas Swerts en Stijn Oosterlynck)
 • De politieke rol van de verenigingen waar armen het woord nemen (Pieter Cools en Stijn Oosterlynck)
 • Lokale netwerken voor opvang en begeleiding van asielzoekers en vluchtelingen tijdens de ‘opvangcrisis’ (Raf Pauly, Tess Hitchins en Filip De Rynck)
 • Borgerhout: een middenveld in beweging (Fatima Laoukili en Stijn Oosterlynck – te verschijnen: 1 mei 2020)
 • Het middenveldengagement van jongeren met een migratieachtergrond (Fatima Laoukili en Stijn Oosterlynck – te verschijnen: 1 juni 2020)


 

Rapporten voor een breed publiek

Dit zijn voor het brede publiek toegankelijke papers waarin een bepaalde uitdaging, trend of begrip geduid wordt vanuit onderzoek. De papers zijn bedoeld voor beleidsmakers en middenvelders met interesse in de uitdagingen voor het Vlaamse middenveld en haar relatie met overheden. Ze kunnen dienen als basis voor gesprekken binnen organisaties en willen de maatschappelijke discussie voeden. Ze zijn te vinden op www.middenveldinnovatie.be/publicaties. We geven ze hier weer per onderzoeksthema binnen CSI Flanders.

Vermarkting van middenveldorganisaties

 • Wat drijft Vlaamse middenveldorganisaties om verdienactiviteiten op te zetten? (Ben Suykens, Bram Verschuere en Filip De Rynck)
 • Hybridisering van Vlaamse middenveldorganisaties richting de markt. Een empirische verkenning (Ben Suykens, Bram Verschuere en Filip De Rynck)
 • Sociaal-cultureel werk te koop? Over de oorzaken en vormen van hybridisering richting de markt (Ben Suykens, Bram Verschuere & Filip De Rynck)
 • De non-profit sector, booming business? Hybridisering van middenveldorganisaties richting de markt: een begrippenkader (Ben Suykens, Bram Verschuere & Filip De Rynck)

 

Verhouding tussen overheden en middenveldorganisaties

 • Rapport van lokale focusgroepen in kleinere gemeenten (Filip De Rynck, Raf Pauly, Ruud Wouters en Stijn Oosterlynck)
 • Bestuurlijke tradities onder druk? Een studie over de verhouding tussen middenveld en overheid in Vlaanderen (Raf Pauly, Bram Verschuere en Filip De Rynck)
 • Het lokale middenveld als instrument of partner van lokale overheden? (Raf Pauly, Ben Suykens en Filip De Rynck)
 • Nieuw Publiek Management in Vlaanderen en de impact op het middenveld (Filip De Rynck, Raf Pauly en Bram Verschuere)

 

Personeel en vrijwilligers

 • Vrijwilligers (en hun kenmerken) in Vlaamse middenveldorganisaties (Lise Szekér, Miet Lamberts en Lode Vermeersch)
 • Personeel in Vlaamse middenveldorganisaties (Lise Szekér, Lode Vermeersch en Miet Lamberts)
 • Professionals in het middenveld onder druk? (Lise Szekér en Guy Van Gyes)

 

Politieke rol van het middenveld

 • De politieke rol van middenveldkoepels herbekeken (Ruud Wouters en Lode Vermeersch)
 • De politieke rol van het Vlaams middenveld: een analyse van surveydata (Fatima Laoukili, Pieter Cools en Stijn Oosterlynck)
 • De politieke opdracht van het middenveld ter discussie: nieuwe vormen van politisering (Stijn Oosterlynck, Els Hertogen en Thomas Swerts)
 • Diversiteit en politisering: een kritische agenda voor het middenveld (Thomas Swerts, Els Hertogen & Stijn Oosterlynck)

 

Middenveldorganisaties en etnisch-culturele diversiteit

 • Omgaan met etnisch-culturele diversiteit in het middenveld: overzicht paradigma’s (Fatima Laoukili, Stijn Oosterlynck, Thomas Swerts, Ruud Wouters en Pieter Cools)
 • Etnisch-culturele diversiteit in het Vlaamse middenveld (Fatima Laoukili, Pieter Cools en Stijn Oosterlynck)
 • Diversiteit van het lokaal middenveld (Fatima Laoukili en Stijn Oosterlynck)
 • Diversiteit en politisering: een kritische agenda voor het middenveld (Thomas Swerts, Els Hertogen & Stijn Oosterlynck)

 

Algemeen

 • Wat is het middenveld? Een overzicht van typologieën en afbakening van werkdefinitie (Stijn Oosterlynck, Bram Verschuere en Bart Verhaeghe)
 • Panorama van het lokale middenveld in Vlaanderen (Lise Szekér, Guy Van Gyes en Fatima Laoukili)
 • Lokaal middenveld: steekkaarten met visuele voorstelling van bevindingen uit de lokale survey
 • Vlaams middenveld: steekkaarten met visuele voorstelling van bevindingen uit de Vlaamse survey

Maatschappelijke analyse en opinie

Dit zijn opiniestukken die te vinden zijn op www.middenveldinnovatie.be/publicaties

 • Hoe gemeenschap vormen: met blik op verleden of op toekomst? (Stijn Oosterlynck)
 • De ene zwarte zondag is de andere niet (Stijn Oosterlynck)
 • Ook het toekomstige middenveld zal politiek zijn (Stijn Oosterlynck)
 • Het middenveld wordt weer politiek (maar niet zoals N-VA denkt) (Stijn Oosterlynck)
 • Vermarkting van non-profits: een vlag met vele ladingen (Ben Suykens)
 • Hart boven Hard op een kruispunt (Stijn Oosterlynck e.a.)
 • De Commons: een analyse van arrangementen (Filip De Rynck en Raf Pauly)
 • In burgerparticipatie moet je investeren (Bram Verschuere)
 • Oosterweel: ook een plan voor nieuwe democratie? (Filip De Rynck)
 • Tegen het primaat van de politiek moet het middenveld het primaat van het politieke opeisen (Stijn Oosterlynck)
 • Zorgt vermarkting voor betere hulpverlening? Drie voorwaarden: contract, contract, contract (Ben Suykens, Bram Verschuere en Filip De Rynck)

Academische papers

Dit zijn (meestal) Engelstalige papers met een academische relevantie. De papers zijn niet meteen gericht op het grote publiek. Ze dienen als theoretisch kader voor probleemstellingen en/of lichten gedetailleerd de methodologische aanpak van het onderzoek toe. Sommige worden - na reviews - gepubliceerd in wetenschappelijke tijdschriften. Ze zijn (al dan niet integraal) te vinden op www.middenveldinnovatie.be/publicaties. De lijst van academische papers/conferentiepapers die in review zitten, nemen we hier niet op, maar is wel te vinden op de website.

 • Position paper: Middenveld en overheid: complexe arrangementen ontwarren (Raf Pauly, Filip De Rynck en Bram Verschuere)
 • Position paper: Maatschappelijke trends met impact op de relaties tussen middenveldorganisaties en burgers (Stijn Oosterlynck, Els Hertogen en Thomas Swerts)
 • Position paper: De rafelranden van het middenveld: hybride organisaties (Ben Suykens, Bram Verschuere en Filip De Rynck)
 • Position paper: De beroepskracht in het middenveld (Lise Szekér en Guy Van Gyes)
 • Methodologische nota: Methodologie mapping lokale middenveldorganisaties (Lise Szekér en Guy Van Gyes)
 • Methodologische nota: Methodologie bevraging lokale middenveldorganisaties (Lise Szekér en Guy Van Gyes)
 • Methodologische nota: Methodologie survey Vlaamse middenveldorganisaties (Lise Szekér en Guy Van Gyes)
 • De politieke rol van het Vlaams middenveld: analyse van surveydata (Fatima Laoukili, Stijn Oosterlynck en Pieter Cools)
 • Etnisch-culturele diversiteit in het Vlaamse middenveld: een analyse van surveydata (Fatima Laoukili, Stijn Oosterlynck en Pieter Cools (m.m.v. Edith Degraeve)
 • Nonprofit organizations in between the nonprofit and market spheres: shifting goals, governance and management? (Ben Suykens, Bram Verschuere en Filip De Rynck)
 • Examining the influence of organizational characteristics on nonprofit commercialization (Ben Suykens, Bram Verschuere en Filip De Rynck)
 • Examining the extent and coherence of nonprofit hybridization toward the market in a post-corporatist welfare state (Ben Suykens, Bram Verschuere en Filip De Rynck)
 • Changing neo-corporatist institutions? Examining the relationship between government and civil society organizations in Belgium. (Raf Pauly, Bram Verschuere, Filip De Rynck en Joris Voets)

Blijf op de hoogte

Category
*
*
*